I norske kommuner arbeider det dyktige medarbeidere med dyp fagkompetanse innen sine felt. Dette er kompetanse som kan deles via elæring på stadig nye måter, og KS Læring er læringsarenaen hvor kompetanse kan gjøres tilgjengelig for det. Helt uavhengig av hvor du bor i landet eller hvilken kommune du arbeider i.

Lær av hverandre. Del med hverandre.

Bruk teknologien til å snakke med hverandre tross av lange avstander.

Hvordan kommer din kommune igang med KS Læring?
Les mer her og følg stegene beskrevet i kurset.